DARBNĪCA

TATĀRIJAS
SALĀTS

Lactuca tatarica

kartes-simbols_flora

Dabas liegums “Randu pļavas”
57.825592, 24.336359

Tatārijas salāts (Lactuca tatarica) ir stepes joslas suga Eirāzijā. Latvijā nonāca, pārvadājot labību un koksni. Auga ekspansīvā daba apdraud vietējo augu un dzīvnieku sugu pastāvēšanu to dzīvotnēs, ar laiku mainot piejūras biotopu struktūru. Jutīgākie biotopa iemītnieki tiek izkonkurēti no teritorijas un var pat izzust. Samazinās bioloģiskā daudzveidība, līdz ar to arī ekosistēmu noturība pret dažādu, piemēram, klimata pārmaiņu vai cilvēku radītu faktoru ietekmi.

Sugas apraksts
Saknenis dziļš, dzen atvases. Stublājs stāvs, stīvs, blīvi aplapots, bagātīgi satur baltu piensulu, zaro ziedkopā. Visam augam zilganzaļa nokrāsa, stublājs parasti kails.

Lapas 4-12 cm garas un 1-3 cm platas, biezas, no plūksnaini daivainām līdz gandrīz veselām (augšējās); ir arī lancetiskas lapas. Plātnes mala gluda vai attāli zobaina. Ziedu kurvīši 2-3,5 cm plati vairogveida skarā stublāja galotnē. Kurvīša kāts īss, mēlziedi violeti zili 1-2 cm gari. Zied no jūlija beigām līdz septembrim.

Sēkleņa knābis sasniedz pusi no sēkleņa garuma. Augļa kausmatiņi balti, parasti manāmi garāki nekā sēklenis.

Invāzijas ceļi
Ieviesies, pārvadājot labību un koksni.

Augšanas apstākļu raksturojums
Sausos un smilšainos biotopos, jūras piekrastē, gar dzelzceļiem un ceļiem, cilvēka ietekmētos biotopos.

Iepazīsti invazīvās sugas un iesniedz savus novērojumus vietnē “Invazīvo sugu pārvaldnieks”!

Avots: “Invazīvo sugu pārvaldnieks”, Dabas aizsardzības pārvalde

atbalstitaji-logo
putns-ar-tekstu1

info@dabaskoncerts.lv
© Biedrība "Dabas koncertzāle" 2021