DARBNĪCA

INVAZĪVĀS
SUGAS

kartes-simbols_fauna

Slīteres Nacionālais parks, Šlīteres bāka
57.626576, 22.291678

Invazīvās floras un faunas ekspansīvais raksturs apdraud vietējo augu un dzīvnieku sugu pastāvēšanu to dabiskajos biotopos, laika gaitā mainot biotopu struktūru. Visjutīgākās sugas neiztur konkurenci un var pat izzust. Zūdot bioloģiskajai daudzveidībai, samazinās ekosistēmu noturība, tādējādi teritoriju vairāk ietekmēs dažādi faktori, piemēram, klimata pārmaiņas un antropogēnā ietekme.

Kas ir invazīvā suga?
Invazīva suga ir tāda svešzemju suga, kura, nonākot jaunās dzīves vietās, var sākt strauji vairoties, agresīvi izplatīties, nomākt vietējās sugas un apdraudēt ekosistēmas, var nodarīt kaitējumu gan dabai, gan cilvēkiem.

Izplatības veidi
Invazīvās sugas galvenokārt izplatās cilvēka darbības dēļ, bieži vien neapzināti. Taču savu lomu spēlē arī klimata pārmaiņas. Vidējās gaisa temperatūras paaugstināšanās, nokrišņu daudzuma un intensitātes izmaiņas ļauj dažām dzīvo organismu sugām pārvietoties uz jaunām teritorijām.

Draudi vietējām sugām
Invazīvas sugas daudzējādā ziņā nodara kaitējumu vietējai florai un faunai. Vietējiem savvaļas augiem vai dzīvniekiem nepieciešams pietiekami ilgs laiks, lai izveidotos aizsardzība pret iebrucēju. Tāpēc tie nespēj konkurēt ar strauji ienākušo sugu cīņā par pārtikas resursiem un dzīves platībām.

Iepazīsti invazīvās sugas un iesniedz savus novērojumus vietnē “Invazīvo sugu pārvaldnieks”!

Avots: “Invazīvo sugu pārvaldnieks”, Dabas aizsardzības pārvalde

atbalstitaji-logo
putns-ar-tekstu1

info@dabaskoncerts.lv
© Biedrība "Dabas koncertzāle" 2021