Projektā “Integrētā pārvaldība un pasākumu kopums, lai mazinātu invazīvo svešzemju sugu negatīvo ietekmi aizsargājamās teritorijās pārrobežu reģionā” iesaistītās valstis – Latvija, Lietuva un Baltkrievija, vienojās par kopīgu pārrobežu reģiona invazīvo sugu sarakstu aizsargājamām teritorijām ar tajā ietvertām 13 augu sugām un 12 dzīvnieku sugām, kuru sastopamība un pārvaldība tiks pētīta. 

Sabiedrība aicināta iesaistīties un ziņot Daugavpils Universitātei par šīm sugām, ja tās manītas šādās 13 pierobežas aizsargājamās teritorijās:

 • Teiču dabas rezervāts,
 • Rāznas nacionālais parks,
 • Dabas parks “Adamovas ezers”,
 • Dabas parks “Aiviekstes paliene”,
 • Dabas liegums “Grebļukalns”,
 • Dabas parks “Sauka”,
 • Dabas liegums “Lubānas mitrājs”,
 • Dabas liegums “Ojatu ezers”,
 • Aizsargājamo ainavu apvidus “Augšdaugava”,
 • Aizsargājamo ainavu apvidus “Augšzeme”,
 • Dabas liegums “Skujaines un Svētaines ieleja”,
 • Dabas parks “Bauska”,
 • Aizsargājamā aleja “Blankenfeldes muižas aleja”.

Lūdzam ziņas sūtīt uz e‑pastu maksims.balalaikins@biology.lv informāciju par sugu, to atrašanās vietu, pievienojot sugas fotogrāfiju un informāciju par to.

Invazīvo sugu saraksts latviski (pdf): Pārrobežu reģiona Latvija–Lietuva–Baltkrievija kopīgais invazīvo svešzemju sugu saraksts

Invazīvo sugu saraksts angliski (pdf): Common List of invasive alien species for the transboundary region Latvia-Lithuania-Belarus