Informācija

medijiem

Pārrobežu reģiona invazīvo sugu saraksts aizsargājamām teritorijām

Projektā “Integrētā pārvaldība un pasākumu kopums, lai mazinātu invazīvo svešzemju sugu negatīvo ietekmi aizsargājamās teritorijās pārrobežu reģionā” iesaistītās valstis – Latvija, Lietuva un Baltkrievija, vienojās par kopīgu pārrobežu reģiona invazīvo sugu sarakstu aizsargājamām teritorijām ar tajā ietvertām 13 augu sugām un 12 dzīvnieku sugām, kuru sastopamība un pārvaldība tiks pētīta. Sabiedrība aicināta iesaistīties…

Society “Nature Concerthall” is implementing an international project to reduce negative impact of invasive alien species in protected areas of crossborder region

In May 2020, the society “Dabas koncertzāle” (Nature Concerthall) started implementation of the international project Integrated management and system of measures to reduce negative impact of invasive alien species in protected areas of crossborder region (project number: ENI-LLB‑1–077, programme: The 2014–2020 European Neighbourhood Instrument Cross-border Cooperation Latvia-Lithuania-Belarus Programme. The following seven…

Biedrība “Dabas koncertzāle” īsteno projektu par invazīvo svešzemju sugu negatīvo ietekmi pārrobežu reģionā

2020. gada maijā biedrība “Dabas koncertzāle” uzsāka projekta starptautiskā projekta “Integrētā pārvaldība un pasākumu kopums, lai mazinātu invazīvo svešzemju sugu negatīvo ietekmi aizsargājamās teritorijās pārrobežu reģionā” (Integrated management and system of measures to reduce negative impact of invasive alien species in protected areas of crossborder region) īstenošanu (projekta numurs: ENI-LLB‑1–077, programma: “Latvijas,…

putns-ar-tekstu1

info@dabaskoncerts.lv
© Biedrība "Dabas koncertzāle" 2021