11/02/2022

Recognize invasive species! Infographics created to identify invasive plant and animal species

Šo projektu finansē Eiropas Savienība

This project is funded by the European Union

In order to promote public awareness of alien plant and animal species common in Latvia, the association “Dabaskoncertzāle” in cooperation with the artist Kristaps Priede developed ten infographics for recognizing alien species. This activity is implemented in the framework of the international project “Integrated management and system of measures to reduce negative impact of invasive alien species in protected areas of crossborder region” (project number: ENI-LLB‑1–077).

The infographics have been developed on the following species:

 • Ponto-Caspian amphipod crustacean (Pontogammarus robustoides);
 • Spinycheek crayfish (Faxonius limosus);
 • Zebra mussel (Dreissena polymorpha);
 • Chinese sleeper (Perccottus glenii);
 • the slug Krynickillus melanocephalus);
 • wild cucumber (Echinocystis lobate);
 • black locust (Robinia pseudoacacia);
 • false spiraea (Sorbaria sorbifolia);
 • large-leaved lupine (Lupinus polyphyllos);
 • low juneberry (Amelanchier spicata).

The Association ” Dabaskoncertzāle ” invites environmental educators, schools, tourism information centers, landowners and managers, as well as other interested parties to use the infographics developed.

The infographics are available for download (JPEG format) here.

The infographics are available for download (pdf format) here.

It is planned that, with the resumption of the “Dabaskoncertzāle” outdoor performances, the developed materials will also be used in the organization of scientific workshops.

Overall, the Partners involved in the international project ” Integrated management and system of measures to reduce negative impact of invasive alien species in protected areas of crossborder region ” paid special attention to 13 invasive plant species and 12 animal species in the cross-border region (the list of species is available on the Dabaskoncertzāle website).

This publication has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Dabaskoncertzāle and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Information on the project activities is available on the Dabaskoncertzāle website and the programme website.

10/02/2022

Atpazīsti izvazīvo sugu! Radītas infografikas invazīvo augu un dzīvnieku sugu atpazīšanai

Šo projektu finansē Eiropas Savienība

This project is funded by the European Union

Lai veicinātu sabiedrības informētību par Latvijā izplatītām svešzemju augu un dzīvnieku sugām, biedrība “Dabas koncertzāle”, sadarbojoties ar mākslinieku Kristapu Priedi, izstrādāja desmit inforgrafikas svešzemju sugu atpazīšanai. Šī aktivitāte ir īstenota starptautiskā projekta “Integrētā pārvaldība un pasākumu kopums, lai mazinātu invazīvo svešzemju sugu negatīvo ietekmi aizsargājamās teritorijās pārrobežu reģionā” (projekta numurs: ENI-LLB‑1–077).

Inforgrafikas ietver šādas invazīvās sugas:

 • sānpelde (Pontogammarus robustoides);
 • dzeloņvaigu vēzis (Faxonius limosus);
 • daudzveidīgā sēdgliemene (Dreissena polymorpha);
 • Rotans (Perccottus glenii);
 • melngalvas mīkstgliemezis (Krynickillus melanocephalus);
 • adatainais dzeloņgurķis (Echinocystis lobate);
 • baltā robīnija (Robinia pseudoacacia);
 • pīlādžlapu sorbārija (Sorbaria sorbifolia);
 • daudzlapu lupīna (Lupinus polyphyllos);
 • vārpainā korinte (Amelanchier spicata).

Biedrība “Dabas koncertzāle” aicina vides izglītotājus, skolas, tūrisma informācijas centrus, zemes īpašniekus un apsaimniekotājus, kā arī citus interesentus izmantot radītās infografikas. 

Plānots, ka, atsākoties “Dabas koncertzāle” brīvdabas performancēm klātienē dabā, izstrādātie materiāli tiks izmantoti arī zinātnisko darbnīcu rīkošanā.

Inforgrafikas lejuplādei (PDF formātā) ir pieejamas te.

Inforgrafikas lejuplādei (JPEG formātā) ir pieejamas te.

Kopumā starptautiskā projekta “Integrētā pārvaldība un pasākumu kopums, lai mazinātu invazīvo svešzemju sugu negatīvo ietekmi aizsargājamās teritorijās pārrobežu reģionā” Partnerorganizācijas īpašu uzmanību veltīja 13 invazīvo augu sugām un 12 dzīvnieku sugām, kas ir raksturīgas pārrobežu reģionā (sugu saraksts ir pieejamas “Dabas koncertzāle” mājas lapā).

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga biedrība “Dabas koncertzāle” un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Informācija par projekta aktivitātēm biedrības “Dabas koncertzāle” mājaslapā un programmas mājaslapā.

21/01/2022

Laivā ar mūzikas instrumentiem zem sasalstoša lietus – ieskats “Dabas koncertzāle: Invasivus” tapšanā

Dabas koncertzāles YouTube kanālā aicina noklausīties tiešsaistes sarunas, kurās tika pārrunātas mūzikas radīšanas aizkulises, meklēti cēloņi invazīvo sugu esamībai un apkarošanai, kā arī diskutēts par koncertfilmas radīšanu sasalstoša lietus laikā Lielajā Baltezerā.

Pirmajā sarunu vakarā Dabas koncertzāles mūziķi – Anrijs Grinbergs, Andris Sējāns, Kaspars Tobis, Ingus Ulmanis un Aigars Voitišķis atklāj Dabas koncertzāles pamatbūtību – dabas zinātnes kā iedvesmu mūzikas radīšanai. Katrs invazīvās sugas pārstāvis tika padziļināti izpētīts, lai auga izcelsmi un īpašības attēlotu arī mūzikā. Piemēram, skaņdarbā par Kanādas zeltslotiņu mūziķi gremdējās zeltslotiņas dzimtenes — Ziemeļamerikas indiāņu kultūrā un mūzikas iezīmēs, arī vārdus piemeklējot īpaši Mohauku valodā, dziedot par draudzību, ko zeltslotiņa šķietami sagaida, ierodoties ikkatrā sētā.

Mūziķis Aigars Voitišķis: “Ikreiz, komponējot Dabas koncertzāles mūziku, tiek ņemta vērā konkrētā dabas tēma jeb dabas varonis, analizēts varoņa raksturs un domāts, kā to izteikt mūzikā. Mūzikas lielākais spēks ir kopdarbs. Katrs iegulda savas stiprās prasmes, tāpēc komponisti un idejas autori esam mēs – visi Dabas koncertzāles mūziķi kopā.”

Savukārt, sarunu otrajā vakarā zinātnieki, runājot par to, kā sugas kļūst invazīvas, norāda, ka ne vienmēr iemesls ir sugu mākslīgā ievešana. Jāņem vērā klimata pārmaiņu ietekme, mainās arī vides sistēmu līdzsvars. Arī pašlaik esošās sugas var piepeši kļūt invazīvas un nomākt līdzās esošās dabas bagātības.

Andrejs Svilāns, dendrologs, Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors: “Ne vienmēr invazīvo sugu vajag uztvert kā nesenu “robežpārkāpēju vai ieceļotāju”. Daudzas no šobrīd invazīvajām sugām pie mums dzīvojušas jau ilgstoši, piemēram, savulaik bijušas ievestas, lai daiļotu muižu parkus. Taču šī brīža klimata pārmaiņu rezultātā, kā arī sugai pielāgojoties vietējiem apstākļiem, tās kļuvušas noturīgākas, agresīvākas un, strauji izplatoties, arī invazīvas.”

Sarunu laikā zinātnieki norādīja, ka lielāku uzmanību ikdienā invazīvajām sugām cilvēki sāk pievērst tikai tad, kad invazīvās sugas “pārņem” cilvēka dzīves telpu. Piemēram, šajos gados redzamākais dārzu iekarotājs – Spānijas kailgliemezis un Sosnovska latvānis.

Trešajā vakarā, sarunājoties ar koncertfilmas “Invasivus” veidotājiem, radošā komanda atklāj koncertfilmas ekranizēšanas aizkulises ekstrēmos laikapstākļus. Tā bija lietaina, vējaina diena, temperatūra svārstījās ap +7 °C. Mūziķi kopā ar filmēšanas grupu laivās un plostā, kuros bija mūzikas instrumenti, filmēšanas kameras un cits nepieciešamais aprīkojums, devās uz salu Baltezerā, lai starp nokaltušiem latvāņiem 14 stundu garumā uzņemtu invazīvām sugām veltītu koncertu. 

Koncertfilmas veidotāji Aleksandrs Okonovs un Kārlis Zemītis norāda: “Kadrs ar nokaltušajiem kokiem, kas atgādina latvāņa skeletus, nav nejaušība. Pirmais pamatprincips, kā ekranizēt mūziku, ir tajā ieklausīties un pēc tam to atrādīt. Dabas koncertzāle ir īpaša ar to, ka daba ir tik pat svarīga vai pat svarīgāka par mūziku, ko izpilda Dabas koncertzālē. Koncertfilma ataino invazīvo sugu ienākšanu un pamatsugu nomākšanu.”

Dabas koncertzāle ir dabas, mūzikas, zinātnes, video mākslas, dramaturģijas simbioze, kas veido izzinošus pasākums par Latvijas dabas vērtībām. Projekts tiek īstenots ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Dabas aizsardzības pārvaldes un Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu.

Papildus informācija:
Dabas koncertzāle

tel. nr. 29408966
e‑pasts: info@dabaskoncerts.lv

19/01/2022

Dabas koncertzāle trīsreiz nominēta mūzikas ierakstu gada balvai “Zelta Mikrofons 2022”

Dabas koncertzāles 2021.gada mūzikas albums “Invasivus” un koncertieraksts “Invasivus”, kā arī koncertieraksts “Naturkonzerthalle 2021 | Lathyrus pratensis” ir nominēti Mūzikas ierakstu gada balvai “Zelta Mikrofons 2022” kategorijās “Tautas vai pasaules mūzikas albums” un “Koncertieraksta video”.

Dabas koncertzāle 2021. gadā plašāku uzmanību veltīja invazīvajām sugām jeb dominējošajām sugām, kas nomāc vai izskauj vietējās sugas. Šāds koncepts attēlots arī mūzikā, radot oriģinālkompozīcijas un koncertierakstu “Dabas koncertzāle: Invasivus” un meklējot un izzinot svešzemju ienācēju sugu tautas mūziku, ritmus un taktsmērus.

Mūziķis Ingus Ulmanis: “Laikā, kad mūziķi reti dzird aplausus, šis ir kā svaigs elpas malks, kas dod enerģiju. Tie neesam mēs paši, sitot uz pleca, bet citi, kas augstu vērtējuši mūsu darbu. Mums atliek paklanīties tam. “

Koncertieraksta “Invasivus” veidotāji ir filmēšanas grupa “Kamera Z”, kas radīja muzikālo stāstu par invazīvajām sugām jeb “Invasivus”. Filmēšanas grupas “KameraZ” komanda: “Paldies kolēģiem, kuri piekrita strādāt neparedzamos apstākļos gan +35 °C karstumā, gan vētrā uz salas ezera vidū. Filmējot abus koncertierakstus mijiedarbojās mūzika, dabas veidotā scenogrāfija un operatoru tvertie mirkļi. Šī bija lieliska iespēja radoši izpausties gan idejiski, gan vizuāli.”

Dabas koncertzāles “Invasivus” mūziku un koncertierakstu var klausīties šeit: https://bit.ly/34DC9RG koncertieraksts “Invasivus” skatāms šeit https://vimeo.com/natureconcerthall.

Projekts “Dabas koncertzāle” pēc Vācijas “Dabas un bioloģiskās saglabāšanas savienības” (NABU) uzaicinājuma 2021. gada vasarā piedzīvoja pirmizrādi Vācijā, kur Brandenburgas dabas rezervātā “Fischteiche Blumberger Mühle” īsi pirms Jāņiem izskanēja stāsts par Pļavas dedestiņu – “Naturkonzerthalle 2021 | Lathyrus pratensis”. Šis koncertieraksts ir skatāms šeit https://vimeo.com/567691702

Dabas koncertzāle ir dabas, mūzikas, zinātnes, video mākslas, dramaturģijas simbioze, kas veido izzinošus pasākums par Latvijas dabas vērtībām. Projekts “Dabas koncertzāle: Invasivus” tiek īstenots ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Dabas aizsardzības pārvaldes un Latvijas vides aizsardzības fonda, kā arī Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu. Savukārt projekta “Naturkonzerthalle 2021 | Lathyrus pratensis” īstenošana notika ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas vides aizsardzības fonda, Valsts kultūrkapitāla fonda, “Fonds Nachhaltigkeitskultur”, NABU, Latvijas vēstniecības Vācijā un biedrības “Dabas koncertzāle” atbalstu.

Papildus informācija:
Dabas koncertzāle

tel. nr. 29408966
e‑pasts: info@dabaskoncerts.lv

18/01/2022

Konkurss: kuru pašvaldību iedzīvotāji ir aktīvākie dabas taku tūristi?

Kuru pašvaldību iedzīvotāji ir aktīvākie dabas taku tūristi? Ar šādu jautājumu Dabas koncertzāle sāk konkursu, kurā aicina piedalīties novadu iedzīvotājus. 

Lai mudinātu cilvēkus doties dabā un izzinātu Latvijas augu un dzīvnieku invazīvās jeb svešzemju sugas, Dabas koncertzāle izaicina Latvijas iedzīvotājus apmeklēt invazīvo sugu pieturpunktus un skenēt uz tiem atrodamos QR kodus. Pašvaldība, kurā atradīsies vides objekts ar lielāko QR kodu skenējumu skaitu pret šīs pilsētas vai pagasta iedzīvotāju skaitu, iegūs digitālos mikroskopus. Šo balvu pašvaldība varēs izmantot savu iedzīvotāju vides izglītībai. Konkurss norisinās līdz šī gada 11. februārim. Uzvarētāji tiks paziņoti Dabas koncertzāle Facebook profilā  18. februārī. Aicinām pašvaldības un vietējās organizācijas arī informēt iedzīvotājus par konkursu.

Latvijā ir izvietoti 15 vides objekti jeb pieturpunkti ar informāciju par 12 Latvijā sastopamām invazīvajām sugām. Pieturpunktos ir QR kodi, kurus ar viedierīci nolasot, var atvērt video gidu. Tas pastāsta un uzskatāmi parāda informāciju par konkrēto invazīvo sugu, tās oriģinālo izcelsmes vietu, draudiem vietējām sugām un iespējām tās apkarot. Kā papildinājums zinātniskajai informācijai katrs QR kods ved arī uz konkrētai sugai radītu muzikālo oriģināldarbu.

Vides objekti atrodas Salaspilī, Mērsraga pagastā, Sventes pagastā, Jelgavā, Dundagas pagastā, Ezernieku pagastā, Bauskā, Kolkas pagastā, Ošupes pagastā, Līgatnes pagastā, Kuldīgā pilsētā, Salacgrīvas pagastā, Siguldas pilsētā, Rucavas pagastā. Vides objektu atrašanās vietu karte ar GPS koordinātēm ir pieejama www.dabaskoncertzale.lv un Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā – www.daba.gov.lv.

Kā jau ziņots iepriekš, šogad Dabas koncertzāle sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju caur mākslu, mūziku un zinātni iepazīstina Latvijas sabiedrību ar 15 Latvijā sastopamajām invazīvajām sugām, to kaitējumu videi un iespējām tās apkarot.

Dabas koncertzāle ir dabas, mūzikas, zinātnes, video mākslas, dramaturģijas simbioze, kas veido izzinošus pasākums par Latvijas dabas vērtībām. Projekts tiek īstenots ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Dabas aizsardzības pārvaldes un Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu.

Papildus informācija:
Dabas koncertzāle

tel. nr. 29408966
e‑pasts: info@dabaskoncerts.lv

10/12/2021

Dabas koncertzāle aicina uz tiešsaistes sarunu vakariem

Dabas koncertzāle sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, trīs decembra vakarus, šīgada 13., 15. un 17. decembrī savā Facebook lapā veidos izzinošas sarunas ar zinātniekiem un mūziķiem, runājot par invazīvām sugām un šī gada video materiālu tapšanas aizkulisēm.

Sarunas paredzētas apmēram 40 minūšu garumā un tās vadīs viens no Dabas koncertzāles idejas autoriem, mūziķis Ingus Ulmanis.

Pirmā saruna paredzēta 13. decembrī plkst.19.00 ar Dabas koncertzāles mūziķiem – Andri Sējānu, Kasparu Tobi, Anriju Grinbergu un Aigaru Voitišķi. Mūziķi pastāstīs plašāk par to, kā tapa šī gada skaņdarbi. Aicinām ikvienu interesentu atzīmēt šo notikumu savā kalendārā šeit: https://www.facebook.com/events/983120512289916/?ref=newsfeed un uzdot sev interesējošos jautājumus komentāru sadaļā.

Nākamā saruna paredzēta 15. decembrī plkst.19.00 ar zinātniekiem – Dabas aizsardzības pārvaldes invazīvo sugu eksperti Santu Rutkovsku, Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti un LIFE IP “LatViaNature” projekta eksperti Agnesi Priedi, Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektoru Andreju Svilānu, Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētnieci Solvitu Strāķi un Dabas aizsardzības pārvaldes eksperti Lauru Grīnbergu, lai sarunātos par invazīvām sugām, to kaitējumu Latvijas dabai un iespējām tās kontrolēt un apkarot.

Noslēdzošā saruna ir plānota 17. decembrī plkst.19.00 ar koncertfilmas “INVASIVUS” veidotājiem – filmēšanas grupu “Kamera Z”.

Dabas koncertzāles darbnīcas un koncertieraksts notiek tiešsaistē un ir pieejamas bezmaksas. Projekts tiek īstenots ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu.

07/12/2021

No decembra dabā pieejami interaktīvi izzinošie pieturpunkti par invazīvajām sugām

Dabas koncertzāle sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju no šī gada decembra piedāvā iepazīt invazīvās sugas mūsu dabā, apmeklējot izveidotos vides objektu pieturpunktus.

Dabas koncertzāles radošā komanda šogad cītīgi strādājusi un plašāk pētījusi invazīvo sugu tēmu, ikvienam interesentam sagatavojot izzinošus materiālus 15 vides objektos visā Latvijā, izglītojot par invazīvajām sugām.

Interesentiem vides objekti jeb invazīvo sugu pieturpunkti dabā būs pieejami no šī gada decembra. Tie izvietoti 15 Latvijas vietās – gan tuvāk pilsētām, gan dziļāk dabā – imitējot invazīvo sugu izplatības ceļus. Invazīvo sugu pieturpunktu karte ir pieejama Dabas koncertzāles mājas lapā (www.dabaskoncertzale.lv) un sociālajos tīklos, kā arī Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā (www.daba.gov.lv). Dabas koncertzāle atgādina – apmeklējot objektus, ievērot epidemioloģiskās drošības prasības.

Dabā izvietotie 15 vides objekti ir aprīkoti ar QR kodiem, kurus nolasot ar viedierīci atvērsies video gids, kas pastāsta un uzskatāmi parāda informāciju par konkrēto invazīvo sugu, tās oriģinālo izcelsmes vietu, draudiem vietējām sugām un iespējām tās apkarot. Kā papildinājums zinātniskajai informācijai, katrs QR kods ved uz konkrētai sugai radītu muzikālo oriģināldarbu.

Miks Romanovskis, video darbnīcu satura redaktors: “Veidot Dabas koncertzāles izglītojošos darbnīcu video bija kā elpu aizraujošs piedzīvojums, kurā filmēšanas grupa atklāja sev pilnīgi jaunu skata punktu uz Latvijas dabu. Pat ja šoreiz darbnīcu video nesatur klasiskus eksperimentus, kurus tūlīt pat var izmēģināt, visi šie video kopā ir kā mācību materiāls pēc kura noskatīšanās arī skatītāji daudz vairāk pamanīs invazīvo sugu klātbūtni dabā.”

Drīzumā Dabas koncertzāle savā Facebook lapā veidos izzinošas sarunas ar zinātniekiem un mūziķiem. Tiks runāts par invazīvajām sugām un šī gada video materiālu tapšanas aizkulisēm.

Dabas koncertzāles darbnīcas un koncertieraksts notiek tiešsaistē un ir pieejamas bezmaksas. Projekts tiek īstenots ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu.

17/11/2021

Dabas koncertzāle aicina uz pirmizrādi koncertfilmai “INVASIVUS”

Dabas koncertzāle sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, aicina uz koncertfilmas “INVASIVUS” pirmizrādi 18. novembrī, pl. 19.00 Dabas koncertzāles Vimeo kanālā.  

Dabas koncertzāles radošā komanda šogad cītīgi strādājusi un plašāk pētījusi invazīvo sugu tēmu, ikvienam interesentam sagatavojot izzinošus materiālus 15 vides objektos jeb vienā lielā izziņas takā visā Latvijā par invazīvajām sugām, kā arī radījusi koncertfilmu, kas tapusi šā gada rudenī uz salas Lielajā Baltezerā.

Viens no Dabas koncertzāles idejas autoriem, mūziķis Ingus Ulmanis: “Koncerta filmēšana veļu laikā un vieta – ezera sala, uz kuras vairs nepastāv “redzama” dzīvība, – nav nejaušība. Kā pamestā pilsētā šī gada varoņa un reizē vadoņa, Sosnovska latvāņa gigantisko skeletu ēnā, savas dziesmas dzied arī citi invazīvie augi”.

Šogad muzikālais priekšnesums tapis vēl iepriekš Dabas koncertzāles repertuārā nedzirdētā noskaņā, ietekmi smeļot no ziemeļindiāņu, tatāru, armēņu, gruzīnu, japāņu, indiešu tradicionālās mūzikas un neierastās ritmikas tajā. Koncertfilma “ekranizēta” kopā ar Dabas koncertzāles mūziķiem — Ingu Ulmani, Andri Sējānu, Kasparu Tobi, Anriju Grinbergu, Aigaru Voitišķi.

Koncertfilmu veidoja Aleksandrs Okonovs un Kārlis Zemītis, kopā ar “KameraZ” filmēšanas komandu. Šī ir jau otrā sadarbība gada laikā, kad šā gada vasaras sākumā tika filmēts Dabas koncertzāles un Berlīnes filharmonijas orķestra mūziķu koncerts Vācijā (skatāms šeit). 

Kā ziņots iepriekš, Dabas koncertzāle ar Dabas aizsardzības pārvaldi ir sagatavojusi 15 vides objektus jeb vienu pastaigu taku visā Latvijā, kurās ikviens interesents no decembra varēs uzzināt par Latvijā izplatītākajām invazīvajām sugām. 

Taka izvietotie vides objekti būs aprīkoti ar QR kodiem, kurus ar viedierīci nolasot, atvērsies video gids, kas stāsta par konkrēto invazīvo sugu, tās oriģinālo izcelsmes vietu, draudiem vietējām sugām un iespējām tās apkarot. 

Dabas koncertzāle savā mājas lapā un sociālajos tīklos drīzumā publicēs karti ar Invazīvo sugu taku un viedos izzinošas sarunas savā Facebook lapā ar zinātniekiem un mūziķiem, runājot par invazīvajām sugām un šī gada tapšanas aizkulisēm.

Dabas koncertzāles darbnīcas un koncertieraksts notiek tiešsaistē un ir pieejamas bezmaksas. Projekts tiek īstenots ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu.

13/11/2021

Dabas koncertzāles 2021. gada tēma – invazīvās sugas

Dabas koncertzāle sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, atklāj 2021.gada DK varoņus – invazīvās sugas, kuras šogad varēs iepazīt vēl nebijušā veidā – izstaigājot 15 vides objektus visā Latvijā un iepazīstoties ar tiešsaistē sagatavotiem izzinošiem materiāliem, kā arī šī gada varoņiem veltīto koncertfilmu. 

Dabas koncertzāle ar Dabas aizsardzības pārvaldi ir sagatavojusi 15 vides objektus jeb vienu lielu izziņas taku visā Latvijā, kurā ikviens interesents varēs uzzināt vēl vairāk par Latvijā izplatītākajām invazīvajām sugām. 

Katrs vides objekts būs aprīkotas ar QR kodu, kuru nolasot ar viedierīci, takas pmeklētājam atvēries video gids, kas stāsta par konkrēto invazīvo sugu, tās oriģinālo izcelsmes vietu, draudiem vietējām sugām un iespējām to apkarot. 

Atšķirībā no iepriekš īstenotiem pasākumiem, šogad Dabas koncertzālē nav izvelēts viens galvenais zinātnieks, bet gan piesaistīti 13 nozares speciālisti un zinātnieki. 

Dabas aizsardzības pārvaldes direktors Andrejs Svilāns: “Invazīvās sugas ir ļoti neatlaidīgas, brīžiem uzmācīgas un pat draudīgas dzīvas būtnes. Tās spēj ātri augt un vairoties, tādējādi īsā laika sprīdī iekarojot plašas dabas teritorijas un mazinot Latvijas dabas daudzveidības bagātības.”

Video darbnīcas papildinās koncertfilma INVASIVUS, kas tapusi uz salas Lielā Baltezerā šī gada rudenī. Koncertfilma veltīta piecām visbiežāk sastopamajām invazīvajām sugām Latvijā. 

Dabas koncertzāles idejas autors, mūziķis Ingus Ulmanis: “Invazīvās sugas ir svešinieki, tomēr kaut kur ir to mājas, tāpēc mūzika šogad ir veidota saiknē ar invazīvo sugu izcelsmes vietām. Tas ir bijis liels izaicinājums mums, kā mūziķiem, atklāt Ziemeļamerikas indiāņu, tatāru, indiešu tautu raksturus un iekļaut tos savā mūzikā.”

Dabas koncertzāle un Dabas aizsardzības pārvalde savās tīmekļa vietnēs un sociālo tīklu profilos drīzumā publicēs karti ar vides objektiem. Līdztekus Dabas koncertzāles komanda viedos izzinošas sarunas savā Facebook profilā gan ar zinātniekiem, gan mūziķiem, runājot par invazīvām sugām un šī gada Dabas koncertzākes tapšanas aizkulisēm. Sarunas pēc tam būs skatāmas arī pārējos Dabas koncertzāles sociālo tīklu kontos un Dabas aizsardzības pārvaldes sociālajos tīklos.

Dabas koncertzāles darbnīcas un koncertieraksts norisināsies tiešsaistē jeb online vidē un būs pieejamas bezmaksas. Projekts tiek īstenots ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu.

07/12/2020

Invasive species common list for protected areas in the transboundary region

The countries Latvia, Lithuania and Belarus are involved in the implementation of the project “Integrated management and system of measures to reduce negative impact of invasive alien species in protected areas of crossborder region” (project number: ENI-LLB‑1–077, programme: The 2014–2020 European Neighbourhood Instrument Cross-border Cooperation Latvia-Lithuania-Belarus Programme) has jointly agreed on a Common List of invasive species for protected areas in the transboundary region. This list includes 13 plant species and 12 animal species, the occurrence and management of which will be studied further in the project.

The general public is invited to participate and report to the University of Daugavpils on these species if they have been observed in the following 13 border protected areas:

 • Teiči Nature Reserve 
 • Rāzna National Park
 • Adamovas Lake Nature Park 
 • Nature Park “Aiviekstes paliene”
 • Nature Reserve “Grebļukalns
 • Nature Park “Sauka”
 • Nature Reserve “Lubānas mitrājs”
 • Nature Reserve “Ojatu ezers”
 • Protected Landscape Area “Augšdaugava”
 • Protected Landscape Area “Augšzeme”
 • Nature Reserve “Skujaines un Svētaines ieleja”
 • Nature Park “Bauska”
 • Protected natural monument “Blankenfeldes muižas aleja”

Please send e‑mails to maksims.balalaikins@biology.lv by adding a photograph of the species, its location and other information. 

List of invasive species in English (pdf): Common List of invasive alien species for the transboundary region Latvia-Lithuania-Belarus

putns-ar-tekstu1

info@dabaskoncerts.lv
© Biedrība "Dabas koncertzāle" 2021