Šo projektu finansē Eiropas Savienība

This project is funded by the European Union

Lai veicinātu sabiedrības informētību par Latvijā izplatītām svešzemju augu un dzīvnieku sugām, biedrība “Dabas koncertzāle”, sadarbojoties ar mākslinieku Kristapu Priedi, izstrādāja desmit inforgrafikas svešzemju sugu atpazīšanai. Šī aktivitāte ir īstenota starptautiskā projekta “Integrētā pārvaldība un pasākumu kopums, lai mazinātu invazīvo svešzemju sugu negatīvo ietekmi aizsargājamās teritorijās pārrobežu reģionā” (projekta numurs: ENI-LLB‑1–077).

Inforgrafikas ietver šādas invazīvās sugas:

  • sānpelde (Pontogammarus robustoides);
  • dzeloņvaigu vēzis (Faxonius limosus);
  • daudzveidīgā sēdgliemene (Dreissena polymorpha);
  • Rotans (Perccottus glenii);
  • melngalvas mīkstgliemezis (Krynickillus melanocephalus);
  • adatainais dzeloņgurķis (Echinocystis lobate);
  • baltā robīnija (Robinia pseudoacacia);
  • pīlādžlapu sorbārija (Sorbaria sorbifolia);
  • daudzlapu lupīna (Lupinus polyphyllos);
  • vārpainā korinte (Amelanchier spicata).

Biedrība “Dabas koncertzāle” aicina vides izglītotājus, skolas, tūrisma informācijas centrus, zemes īpašniekus un apsaimniekotājus, kā arī citus interesentus izmantot radītās infografikas. 

Plānots, ka, atsākoties “Dabas koncertzāle” brīvdabas performancēm klātienē dabā, izstrādātie materiāli tiks izmantoti arī zinātnisko darbnīcu rīkošanā.

Inforgrafikas lejuplādei (PDF formātā) ir pieejamas te.

Inforgrafikas lejuplādei (JPEG formātā) ir pieejamas te.

Kopumā starptautiskā projekta “Integrētā pārvaldība un pasākumu kopums, lai mazinātu invazīvo svešzemju sugu negatīvo ietekmi aizsargājamās teritorijās pārrobežu reģionā” Partnerorganizācijas īpašu uzmanību veltīja 13 invazīvo augu sugām un 12 dzīvnieku sugām, kas ir raksturīgas pārrobežu reģionā (sugu saraksts ir pieejamas “Dabas koncertzāle” mājas lapā).

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga biedrība “Dabas koncertzāle” un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Informācija par projekta aktivitātēm biedrības “Dabas koncertzāle” mājaslapā un programmas mājaslapā.